Airspade

De Air-Spade is een lans uit glasvezel en gebruiken we in combinatie met een compressor, onder zeer hoge luchtdruk waardoor de grond rondom boomwortels kan worden verwijderd. De luchtstraal met een druk van ongeveer 150 bar kan zelfs sterk verdichte bodemlagen moeiteloos verpulveren, zonder daarbij boomwortels of kabels/leidingen te beschadigen. In tegenstelling tot handmatig graven, kunnen boomwortels met de Air-Spade schadevrij en tot veel grotere diepte tussen dichte beworteling worden blootgelegd.

Bij wortelschade, wortelrot of ondergrondse aantasting van de stamvoet kan de stabiliteit van een boom verminderen. Met de Air-Spade kan de mate van aantasting of schade onderzocht worden.

.

Gebruik air-spade

 • Bewortelingsonderzoek bij het opdrukken van fiets- en voetpaden;
 • Bewortelingsonderzoek bij bomeneffectanalyses (BEA)
 • Groeiplaatsonderzoek;
 • Stabiliteitsonderzoek bij (vermoedde) aantastingen van de stamvoet en stabiliteitswortels;
 • Schadebepaling bij wortelschade door graaf- of aanlegwerkzaamheden;
 • Groeiplaatsverbetering door het openbreken van verdichte bodemlagen en het inmengen van voedingsstoffen in bet bovenste wortelpakket.
 • Verplanten
 • Wortelsnoei
 • Verticaal mulchen
 • Graven van radiale gleuven
 • Graven rond kabels en leidingen (de lans uit glasvezel biedt een bescherming bij graafwerken langs elektrische leidingen)
 • Bodembeluchting