Boomcontrole & Onderzoek

Twijfelt u of uw boom nog veilig of gezond is? Laat het ons weten dan komen wij graag langs om een boomonderzoek uit te voeren.

Om de gezondheid en de conditie van de boom te bepalen, voeren wij een visuele controle uit. We gebruiken hiervoor de Visual Tree Assessment (VTA) methode. Deze methode is volledig gebaseerd op de theorie van Prof. Dr. Ir. Claus Mattheck van de universiteit van Karlsruhe.

De visuele Boomcontrole gebeurt het best in het groeiseizoen. Dit is de periode dat de groeikracht en de conditie van de bomen gemakkelijker kunnen bepaald worden. De inspectie gebeurd op zowel de kroon, stam, stamvoet als op de kroonprojectie (wortelzone).

Wanneer u zwammen rond of op uw bomen (wortels, stam, kroon) vaststelt, dan is de beste periode om die te kunnen determineren in de late zomer en de herfst. De vruchtlichamen van zwammen geven ons essentiële informatie over de toestand van de bomen.

De beoordelingscriteria bij de visuele controle zijn o.a.:

I.  Conditie

 • Ontwikkeling van kroon en blad

II.  Stabiliteit

 • Staat de boom scheef
 • Zijn er grondscheuren
 • Maakt de boom adventiefwortels aan
 • Is er optilling van de wortelkluit

III. Breukgevoeligheid

 • Zijn er dode takken aanwezig
 • Zijn er schimmels op de stam, stamvoet of binnen de wortelzone
 • Zijn er uitzakkende takken
 • Zijn er holtes en inrotting
 • Zijn er Plakoksels aanwezig, al dan niet met reactiegroei
 • Zijn er scheuren in de stam of takken
 • Zijn er spechtgaten
 • Zijn er kankers
 • Is er hergroei nadat er getopt is geweest
 • Zijn er afwijkende bastpatronen te zien

Indien uit de visuele beoordeling blijkt dat de kwaliteit als onvoldoende wordt beschouwd, zal er aan de hand van de geconstateerde gebreken een nader onderzoek nodig zijn. Dit is nodig om de omvang en/of de oorzaak van de problemen vast te stellen.

Na de controle maken we een verslag op met de vastgestelde problemen. In het verslag geven we advies of stellen we de nodige maatregelen aan u voor.

Na betaling van de factuur wordt de klant rechtmatige eigenaar van deze gegevens.