Ploffen

Bomen zijn in vele openbare plaatsen en private tuinen de groene monumenten. Het zijn prachtige statige blikvangers die de ouderdom, schoonheid, de wonderen van het leven en de groei vertegenwoordigen. Maar ze komen helaas ook dikwijls in de problemen.

Oorzaken

 • Te weinig wortelruimte
 • Bodemverdichting
 • Graafwerkzaamheden
 • Ophoging van de grond
 • Zoutstress door dooizouten
 • Tekort aan voeding
 • Te hoge pH waarde
 • Slechte waterhuishouding

Gevolgen

 • Water dat onvoldoende of niet meer infiltreert
 • De conditie van bomen en planten die steeds achteruit gaan
 • De bomen vertonen kleinere bladeren dan normaal
 • Verkleuring van de bladeren
 • Vervroegde bladval
 • Bomen met taksterfte
 • Wortelopdruk
 • Minder vruchten aan de bomen
 • Minder bodemleven
 • Grote ziekte en insectendruk
 • Een (plant)put graven gaat bijzonder moeilijk

Resultaten na het ploffen

 • Snellere groei
 • Meer jonge twijgen
 • Latere bladval
 • Vollere kruin
 • Bladeren blijven langer groen
 • Vruchten worden gestimuleerd
 • Ter plaatse infiltratie van het hemelwater

Groeiplaats verbetering

Een goede verzorging van uw boom begint bij de bodem. Voor een gezonde boom is goede opname van nutriënten essentieel. De staat van de bodem analyseren we eerst aan de hand van de voedingswaarde en groeiplaats.
De weerstand en sterkte van een boom wordt vaak veroorzaakt door gebrek aan voedingstoffen. Deze kan toegediend worden met onze mobiele plofinjectiemachine

Vermindering wortelopdruk

Wanneer wortels onvoldoende diep groeien kan dit zorgen voor gevaarlijke situaties. Zo kan bv de verharding omhoog komen.
Wij halen de bovenste wortels niet weg maar zorgen ervoor dat de oppervlakkige wortelgroei afneemt. We creëren extra worteldoorlaatbare volume in de grond en injecteren lucht en organische voedingssupplementen die diepere wortelgroei stimuleren.

Opheffen bodemverdichting

Heeft u wateroverlast? Dan kan het wel eens zijn dat de oorzaak onder de grond ligt. Door werkzaamheden kunnen er storende lagen ontstaan in de bodem waardoor water niet makkelijk weg kan. Met onze mobiele plof-injectiemachine breken we de bodemlagen waardoor scheuren onder de grond ontstaan die onderling verbonden zijn, en injecteren we substraten tegen het verdichten.

Gevolg: Een waterdoorlatend gebied waar water niet meer op blijft staan maar infiltreert naar het grondwater.

De groei en vitaliteit van een boom begint bij een gezond bodemleven.

Zowel In stedelijke als in landelijke omgeving komen de standplaatsen van onze bomen meer en meer onder druk te staan. Ze zijn meestal te klein en/of verdicht. Hierdoor heeft het bodemleven geen enkele kans terwijl een actief gezond bodemleven een voorwaarde is voor een gezonde en vitale boom.
Door het berijden en belopen van de kroonprojectie gaat deze verdicht worden. Regenwater kan niet weg en grondwater kan in droge periode niet opstijgen door de capillaire werking van de grond. De wortels van de boom zijn te nat of te droog en de grond bevat te weinig zuurstof. Hierdoor kunnen nuttige bacteriën en schimmels, de stoffen en mineralen in de bodem niet omzetten in stoffen die nodig zijn voor de groei van de boom. Veelal wordt er dan een halfslachtige poging gedaan om de boom te snoeien of brengt men aan de boomspiegel extra nutriënten toe, wat in de meeste gevallen het omgekeerde effect heeft.
Door de omzetting van de toegevoegde meststoffen aan de oppervlakte wordt er nog meer zuurstof aan de grond onttrokken en gaat de conditie van de boom achteruit.

Ploffen en Injecteren met substraten

Boomverzorging Günther kan op een correcte manier de boom helpen door het opsporen van de verdichte laag die we vervolgens gaan breken. Wij brengen de ondergrond terug in de juiste staat om de grond-lucht uitwisseling te laten plaats vinden. Samen met lucht injecteren wij een substraat dat ph neutraal is en de waterhuishouding bevorderd.

Indien nodig zullen wij de nutriënten en stoffen injecteren die nodig zijn om de boom vitaler te maken. De boomsubstraten die wij injecteren rond de wortels, zijn een ecologische mix afgestemd op de specifieke noden van uw bomen.

Per locatie maken wij een mix die afhankelijk is van het soort bodem en boom dat er staat.


Met onze speciale lans beschadigen wij de wortels niet en kunnen wij toch geraken waar we willen. Afhankelijk van de locatie en situatie kunnen we ploffen tot max 80cm diep bij bomen. Bij gronden met wateroverlast waar we het water ter plaatse weer laten infiltreren bv tuinen, weiden, akkers, natuurdomeinen kunnen we tot 1m50 diep ploffen.